Opel Astra - Special offer 25 %
From 01/10/2017
To 15/10/2017
Valid until 01/10/2017
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

Opel Astra - Special offer 25% discount!

Opel Astra J or similar
Opel Astra J or similar
Opel Astra J CDTI or similar
Opel Astra J CDTI or similar
25% Off
Truck - Special offer 20%
From 01/10/2017
To 31/12/2017
Valid until 01/10/2017
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

Truck - Special offer 20% discount!

Citroen Jumper HDI or similar
Citroen Jumper HDI or similar
20% Off
Opel Corsa E 1.4 - Special offer 50%
From 01/10/2017
To 15/10/2017
Valid until 01/10/2017
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

Opel Corsa E 1.4 - Special offer 50% discount!

Opel Corsa E 1.4 or similar
Opel Corsa E 1.4 or similar
50% Off
Mini bus - Special offer 20 %
From 01/10/2017
To 15/10/2017
Valid until 01/10/2017
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

Mini bus - Special offer 20% discount!

Citroen Jumper HDI or similar
Citroen Jumper HDI or similar
20% Off
Opel Corsa E 1.4 automatic - Special offer 50%
From 01/10/2017
To 15/10/2017
Valid until 01/10/2017
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

Opel Corsa  E 1.4  automatic - Special offer 50% discount!

Opel Corsa E 1.4 automatic or similar
Opel Corsa E 1.4 automatic or similar
50% Off
Opel Astra STW - Special offer 45%
From 01/10/2017
To 15/10/2017
Valid until 01/10/2017
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

Opel Astra STW - Special offer 45% discount!

Opel Astra Sports Tourer or similar
Opel Astra Sports Tourer or similar
45% Off
Opel Corsa E 1.4 automatic - Special offer 20%
From 16/10/2017
To 31/12/2017
Valid until 16/10/2017
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

Opel Corsa  E 1.4  automatic - Special offer 20% discount!

Opel Corsa E 1.4 automatic or similar
Opel Corsa E 1.4 automatic or similar
20% Off
Opel Corsa E 1.4 - Special offer 20%
From 16/10/2017
To 31/12/2017
Valid until 16/10/2017
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

Opel Corsa E 1.4 - Special offer 20% discount!

Opel Corsa E 1.4 or similar
Opel Corsa E 1.4 or similar
20% Off
Mini bus - Special offer 15%
From 16/10/2017
To 31/12/2017
Valid until 16/10/2017
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

Mini bus - Special offer 15%

Citroen Jumper HDI or similar
Citroen Jumper HDI or similar
15% Off
Opel Astra - Special offer 20%
From 16/10/2017
To 31/12/2017
Valid until 16/10/2017
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

Opel Astra - Special offer 20% discount!

Opel Astra J or similar
Opel Astra J or similar
Opel Astra J CDTI or similar
Opel Astra J CDTI or similar
20% Off
Opel Astra STW - Special offer 35%
From 16/10/2017
To 31/12/2017
Valid until 16/10/2017
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

Opel Astra STW - Special offer 35% discount!

Opel Astra Sports Tourer or similar
Opel Astra Sports Tourer or similar
35% Off

„VETURA“ rent a car d.d., sa sjedištem u Poreču, Trg Joakima Rakovca broj 2.
Društvo je upisano u registar trgovačkog suda u Rijeci,  MBS: 040105620, OIB: 76275026209.
Temeljni kapital društva iznosi 700.000,00 kuna uplaćen u cijelosti, podijeljen na 100 dionica, bez nominalnog iznosa.
IBAN:  HR8024020061100396076,  SWIFT Code:  ESBCHR22, u poslovnoj banci Erste S Bank d.d. sa sjedištem Jadranski trg 3A, 51000 Rijeka, Hrvatska.
Predsjednik Upravnog odbora: Nenad Kuzelj,  Izvršni direktor Zoran Jekić
Vetura rent a car ® is a registered trademark of Vetura rent a car d.d. / je registrirani zaštitni znak Vetura rent a car d.d.